Udruga Veranda
Aktivnosti
Održana radionica u HUPS-u s članovima Verande

U petak, 8.srpnja, 2011. godine uspješno je realizirana jedna od niza radionica Hrvatske udruge za prevenciju suicida - HUPS, u okviru projekta "Sprječavanje ovisnosti je sprječavanje suicidalnosti". Projekt je zamišljen kao edukacija edukatora, tj. rad sa svima koji rade sa neposrednim korisnicima - osobama rizičnim za suicidalno ponašanje. Ovoga puta uz članove udruge HUPS, sudjelovali su i naši članovi .

Predsjednica udruge HUPS Elvira Koić iznijela je prezentaciju projekta nakon čega je uslijedila rasprava i upoznavanje naših člnova s projektom domaćina radionice.

Najavljeno je još zajedničkih aktivnosti tijekom godine, jer su obje udruge ostvarile financijska sredstva od Ministarstva obitelji što značiobveza obilježavanja nekih važnih datuma, a u području prevencije ovisnosti.

Zahvaljujemo udruzi HUPS što nas je ugostila na radionici!

09.08.2011.