Udruga Veranda
Novosti
Strukturirani dijalog

Fokus grupu, lokalne konzultacije s mladima u okviru Strukturiranog dijaloga, održale su djelatnice Regionalnog info-centra za mlade Osijek / PRONI centra za socijalno podučavanje u suradnji s Info-centrom za mlade Virovitica / Udrugom za pomoć mladima VPŽ Veranda.

Trenutno je u tijeku 6. ciklus strukturiranog dijaloga, koji je započeo u srpnju 2017. godine i traje do prosinca 2018. godine, pod predsjedanjem Estonije, Bugarske i Austrije. Tema ovog ciklusa je "Youth in Europe: What's next?", fokus će biti na doprinosu novoj EU strategiji za mlade.

 

ZAŠTO STRUKTURIRANI DIJALOG?

 

Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade.

Mišljenja i preporuke mladih sudionika prenose se s ove lokalne preko nacionalne na europsku razinu i služe kao temelj za europske politike za mlade. Osim toga,  preporuke i mišljenja mladih dobivene na ovakvim aktivnostima, organizacije mladih i za mlade mogu iskoristiti kao početnu točku za rješavanje konkretnih problema u zajednici. Da je tomu zaista tako, primjer je prošlogodišnja lokalna konzultacija s mladima u Virovitici održana u udruzi Veranda, na temelju koje se rodila ideja o osnivanju Info-centra za mlade. Nekoliko mjeseci kasnije uspješno je realizirana.

Osim konzultacija koje se provode putem interneta, organiziraju se i različite aktivnosti, kao ova fokus grupa, kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

25.02.2018.