Udruga Veranda
Novosti
Veranda potpisala ugovor sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za financijsku podršku za 2017.godinu

Procjenjivačko tijelo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva odobrilo je Verandi financijsku podršku za program u okviru natječaja za institucionalne podrške za razdoblje 2016. - 2018. godine.

Program je započeo potpisivanjem ugovora s Nacionalnom zakladom s realizacijom od 1.1.2016. godine 

Veranda će okviru programa u 2017.godini  provoditi svoje temeljne aktivnosti savjetovališta za mlade, rad s volonterima te edukacijom savjetovatelja, Naša učionica, a temeljem potpore će biti zaposlena jedna stručna osoba na pola radnog vremena, te će se uključivati četiri savjetovatelja za potrebe korisnika.

29.10.2017.