Udruga Veranda
Novosti
Radionice socijalnih vještina u Učeničkom domu Virovitica

U Učeničkom domu Virovitica su tijekom prosinca održane radionice socijalnih vještina.

Kroz različite aktivnosti u 3 bloka radionica prolazili smo u vodstvu pedagoga i rehabilitatora neke od vještina koje su nam potrebne u svakodnevnoj komunikaciji i interakciji s drugim ljudima. Tako smo vježbali JA-govor, asertivnu komunikaciju, rješavanje sukoba, odgovorno donošenje odluka, preuzimanje odgovornosti za sebe i druge...Aktivnosti su se odvijale kroz individualni rad, rad u skupini, igre uloga,  razmjenu iskustava. Nakon završenih radionica polaznici su ocijenili da su im aktivnosti bile vrlo korisne i poticajne, da su kod sebe osvijestili određene nedostatke u socijalnim vještinama,  te da se osjećaju osnaženima za nove izazove i situacije u kojima će se naći.

28.12.2016.