Udruga Veranda
Novosti
Regionalna konzultacija „Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka“

Udruga Veranda sudjelovala je na regionalnoj konzultaciji u Osijeku zajedno s predstavnicima udruga i institucija iz 5 slavonskih županija, koje se bave mladima.

Regionalna konzultacija održana je kao važan dio provođenja aktivnosti „Strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka“. Ovu aktivnost u sklopu projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek provodi udruga PRONI Centar za socijalno podučavanje  u suradnji sa Zajednicom informativnih centara za mlade u RH. Na ovoj aktivnosti, organiziranoj na principu metode world cafea, sudionici su imali prilike u vrlo dinamičnoj i poticajnoj radnoj atmosferi iznijeti svoja iskustva i mišljenja o pitanjima koja se tiču mladih.

Proces strukturiranog dijaloga odvija se u svim zemljama Europske unije. Zaključci svih konzultacija  bit će predstavljeni Vijeću Europe koje će od svih pristiglih dokumenata sačiniti preporuku.

15.06.2016.