Udruga Veranda
Novosti
30.12.2015. održana je edukacija volontera - Poteškoće na radionici i kako ih prevladati

U prostoru udruge 30.12.2015. godine održana je još jedna edukacija volontera kojom se željelo pripremiti volontere na što bolje savladavanje prepreka i izazova na koje bi mogli naići tijekom obavljanja poslova vršnjačkog edukatora te naučiti kako održavati grupnu dinamiku...

Kroz različite aktivnosti, diskusiju i zadatke volonteri su se upoznali i suočili s izazovima s kojima se svakodnevno susreću i nose edukatori. Volonteri - vršnjački edukatori naučili su i spoznali razliku između različitih uloga u grupnom radu, od nezainteresiranih do dominatnih vođa, te su naučili kako uspostaviti ravnotežu između tih krajnosti kao i pronaći efikasno rješenje u nepredviđenim situacijama u grupnom radu.

U siječnju 2016. godine volonteri će voditi radionice sa svojim vršnjacima - korisnicima projekata udruge.

 

 

 

07.01.2016.