Udruga Veranda
Novosti
Veranda u edukaciji "Menadžment volontera" u Rijeci

U petak, 15. svibnja 2015. godine članica udruge Verande je s još tri partnera sudjelovala na edukaciji "Menadžment volontera" u sklopu EU projekta "Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom" u Rijeci, a u organizaciji nositelja projekta udruge Terra. 

Cilj edukacije je bio pospješiti rad s volonterima kroz Zakon o volonterstvu, Pravilnik o radu volontera, te vođenje i menadžment volontera što je vrlo velik zadatak za udruge koje se bave organizacijom volontiranja.

Rad s volonterima je zahtjevan proces, a u sklopu projekata koje udruge provode, njihova uključenost je neizostavna.

Veranda će pospješiti dosadašnji rad s volonterima, te tako unaprijediti pružanje socijalnih usluga u zajednici.

 

 

22.05.2015.