Udruga Veranda
Novosti
Uvodna konferencija projekta SOS-NET

3. veljače 2015. godine u Orahovici održana je Regionalna uvodna konferencija za projekt sos-net čiji je nositelj Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono" iz Belišća, a partneri na projektu su Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Jaglac" iz Orahovice , Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko - baranjske županije, te Udruženje "Baranja" iz Luga.

Svrha ove prve aktivnosti konferencije je bila predstaviti projekt sos-net dionicima u sektoru socijalnih usluga na području pet slavonskih županija i inicirati dijalog među dionicima na tržištu socijalnih usluga.

Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga u županijama, te identificirati potrebe za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne.

Tijekom provedbe biti će registrirana do sada neformalna mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata te osnivanje internet burze socijalnih usluga.

Članica Verande sudjelovala je na konferenciji s drugim predstavnicima udruga koje će se uključiti u sudjelovanje na aktivnostima projekta SOS-NET.

04.02.2015.