Udruga Veranda
Novosti
Završene radionice Studentski kutak

U sklopu projekta Savjetovalište za mlade koji je financiran od strane Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe droga RH, u studenom i prosincu održane su radionice Studentski kutak u izvoditeljstvu magistre psihologije.

Radionice su održane u prostoru udruge za studente Visoke škole Virovitica, u 6 susreta. Sadržaj radionica bio je prilagođen korisnicima radionicama - studentima, savjetovanje studenata te usvajanje psihosocijalnih vještina.

Tijekom prosinca kreirali smo i e-mail pomoći na koji nas mogu kontaktirati u svrhu usluga savjetovanja (studentsko.savjetovaliste@veranda.hr) a savjetovanje pruža magistra psiholog.

Tijekom 2013. godine pod istim projektom održane su i druge naše radionice, a kontinuirano je bilo otvoreno savjetovalište za mlade od 15 - 29 godina, kao i virtualna pomoć putem naše web stranice "Ti pitaš, Veranda odgovara". Na projektu Savjetovalište za mlade djelovalo je 13 osoba, od toga 11 stručnih osoba (psiholozi, pedagozi, radni terapeuti, informatičar, rehabilitator).

 

 

20.12.2013.