Udruga Veranda
Aktivnosti
Održano predavanje "Tko je psiholog"

20. ožujka 2013. u Učeničkom domu Virovitica za učenike je Ivana Kostelac, mag. psych. održala interaktivno predavanje o poslovima koje radi psiholog. Kroz predavanje na temu "Tko je psiholog" učenike je upoznala s poslovima psihologa, tko sve može ići psihologu, te se tijekom predavanja razgovaralo o tome kako psihologija gleda na područja života koja su bitna mladima; mladenačke veze, zdravstveni odgoj, učenje.

Cilj predavanja je bio destigmatizirati ljude koji posjećuju psihologa, odnosno razbiti predrasude i pogrešna uvjerenja kako psihologa posjećuju samo jako bolesne i psihićki poremećene osobe.

09.05.2013.